Matjaž Podlipnik: Zgodbe s kavča - borci za severno mejo

Objavljeno v: Zgornjesav’c, Glasilo Občine Kranjska gora, Letnik 19, junij 2020, Številka 6, strani 20 in 21

    Stran: /

Opombi: