Jože Košnjek: Na Karavankah branili severno mejo

Objavljeno v: Gorenjski Glas, 10. 12. 2018

    Stran: /

Opombi: