Program dela Društva general Rudolf Maister Kranj za leto 2024

 1. Seja UO društva za pripravo poročila o delu v letu 2023 in potrditev programa dela za leto 2024 in drugih gradiv za letno skupščino ter seje UO in nadzornega odbora po potrebi za izvedbo posameznih načrtovanih nalog

 2. Letna skupščina društva pred letno skupščino ZDGM

 3. Sodelovanje delegacije društva na letni skupščini ZDGM (ob sklicu)

 4. Udeležba predsednika ali podpredsednika društva na sejah UO ZDGM (ob sklicih)

 5. Predlaganje in obrazložitev predlogov za priznanja ZDGM v letu 2024 (po razpisu)

 6. Postavitev razstave “Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister” v treh osnovnih šolah in predavanje o generalu Maistru in bojih za severno slovensko mejo učencem zadnjih razredov teh šol (aprila in oktobra)

 7. Položitev šopka ali lovorovega venca in prižiganje sveče ob obletnici smrti Rudolfa Maistra na njegov doprsni kip na Maistrovem trgu (26. julija), na spominsko ploščo na Prešernovem gledališču borcem za severno mejo in Alfredu Lavriču (27. junija) ter na spominsko ploščo Lojzetu Udetu in njegovim prostovoljcem (14. novembra) na Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču

 8. Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije članov društva za ogled pomnikov, posvečenih Rudolfu Maistru in bojem za severno mejo na Štajerskem ter predavanje udeležencem o glavnih nosilcih in bojih za severno mejo na tem območju (oktober)

 9. Proslava s položitvijo lovorovega venca na doprsni kip generala Rudolfa Maistra, slavnostni govor in kulturni program v sodelovanju z Mestno občino Kranj in Gimnazijo Kranj na Maistrovem trgu ob državnem prazniku dan Rudolfa Maistra (23. november)

 10. Vključitev zainteresiranih vojnih veteranov in domoljubov v društvo po predlogih posameznih članov (preko celega leta)

 11. Izdelava nove spletne strani (do februarja), potem pa sprotno dopolnjevanje in vzdrževanje objav na spletni strani društva na spletnem naslovu www.dgrm-kranj.si

 12. Izdelava polletnega in letnega poročila o realizaciji načrtovanih nalog iz programa dela društva za leto 2024 za ZDGM (v rokih, ki jih bo določila ZDGM)

 13. Sprotno seznanjanje članov društva s SMS sporočili ali po elektronski pošti z aktivnostmi društva in ZDGM ter z novimi objavami na spletni strani društva (preko celega leta)

 14. Dopolnjevanje seznama spominskih obeležij od Kranja do Podkorena, posvečenih generalu Maistru in borcem za slovenske meje po koncu prve svetovne vojne

 15. Izdelava programa dela društva za leto 2025 ter obravnava in sprejem na seji UO (v roku, ki ga bo določila ZDGM)

ARHIV: