Društvo General Rudolf Maister Kranj

Rudolf Maister - Vojanov

Naprej

Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.

Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmo’ razklala, sonce skovala,
sonce – kralja Matjaža dan.

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!

Maistrov doprsni kip v Kranju

Leto generala Rudolfa Maistra

Vlada Republike Slovenije se spominu na generala Maistra in v čast njegovim izjemnim zaslugam za slovenski narod poklanja z razglasitvijo leta 2024 za leto generala Rudolfa Maistra.

Več ...

Zveza društev General Maister

Zveza društev general Maister je nepridobitna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in neguje sporočilnost generala Rudolfa Maistra ter borcev za severno mejo.

Več ...

Knjiga Stražarji Karavank

Zbornik "Stražarji Karavank: Lojze Ude in boji za severno mejo" nam prvič nekoliko podrobneje predstavlja vlogo, ki jo je v tem času odigral pravnik, publicist in zgodovinar Lojze Ude, st.

Odpri bralnik

Rudolf Maister v Kranju

Rudolf Maister je v Kranju preživel sedem let svojega življenja. Družina se je leta 1883 preselila iz Mengša zaradi očetove službe pri finančnih stražnikih. Tu je Rudolf nadaljeval šolanje: najprej štirirazredno deško ljudsko šolo in nato še nižjo gimnazijo.

Maistrovi so živeli na današnjem Maistrovem trgu 5, nekdaj Mesto št. 150. Hiša je bila takrat v lasti Marije Rubežnik. V njej so bivali do očetove smrti 1887. Nato so se za tri leta preselili v sosednjo hišo in leta 1890 v Ljubljano; tudi zaradi Rudolfovega nadaljnjega šolanja.

Kranjčane danes na Maistra spominja spomenik - doprsni kip na pročelju hiše, delo Alenke Vidrgar. Tu se vsako leto 23. novembra, na dan Rudolfa Maistra, Društvo general Rudolf Maister Kranj pokloni njegovemu spominu. Tudi Rudolf Maister ni pozabil svojega bivanja v Kranju. Mnogo kasneje je namreč v Kranju zaprosil za potrdilo o domovinstvu.

S Kranjem pa generala povezuje še en dogodek. Med 4. in 6. junijem 1919 so v Narodni čitalnici v Kranju potekala mirovna pogajanja med jugoslovansko in nemško-avstrijsko delegacijo. Udeležil se jih je tudi Maister, ki je na Kranjčane naredil velik vtis. Zvečer, 5. junija 1919, so mu društvo Sokol, čitalnica in kranjsko gasilsko društvo pripravili počastitev ob plamenicah.