Položitev lovorovega venca na prenovljeno spominsko ploščo na Prešernovem gledališču 27. 6. 2024

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo je 4. 7. 1976 v spomin na prostovoljce - borce iz Kranja in okolice ter majorja Alfreda Lavriča - ob vhodu v Prešernovo gledališče v Kranju odkril spominsko ploščo z napisom:

NA TEM MESTU SO SE DNE 6. 1. 1919 ZBRALI
PROSTOVOLJCI BORCI IZ KRANJA IN OKOLICE
TER ODŠLI V BORBO ZA NAŠO SEVERNO MEJO
NA SLOVENSKO KOROŠKO KJER SO VSTRAJALI
V SKUPNEM BOJU POD VODSTVOM
MAJORJA ALFRED LAVRIČA

OBČINSKI ODBOR
KRANJ 4. 7. 1976 ZPBSM 1918-19 KRANJ

Na spominsko ploščo nihče dlje časa ni položil lovorovega venca in se poklonil spominu na Alfreda Lavriča in prostovoljce borce za severno mejo iz Kranja in okolice, zato je to 27. 6. lani storila delegacija DGRM Kranj.

Zakaj na ta dan?

27. 6. 1898 je bil v dalmatinskem Gržu rojen major Alfred Lavrič, ki je umrl 21. 6. 1933 v Mariboru.

Mestni občini Kranj smo v začetku novembra lani dali pisno pobudo, da kot lastnik objekta Prešernovega gledališča in skrbnik spominske plošče naroči potrebna vdrževalna dela na njej v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predlagali smo ji tudi, da vsako leto nanjo položi spominski venec in se tako pokloni prostovoljcem borcem za severno mejo iz Kranja in okolice in Alfredu Lavriču.

9. 4. so se župan MO Kranj Matjaž Rakovec, predsednik DGRM Kranj Roman Nahtigal in podpredsednik DGRM Kranj dr. Iztok Purič dogovorili o tej pobudi ter o sodelovanju v letošnjem letu.

Mestna občina Kranj nas je 22. 6. obvestila, da so izvajalci obnovili spominsko ploščo, spoštovala pa je tudi dogovor in 27. 6. na spominsko ploščo položila tudi lovorov venec, za kar se ji hvaležno zahvaljujemo.

Delegacija DGRM Kranj, ki so jo letos sestavljali člani upravnega odbora, je ta dan tudi položila lovorov venec DGRM Kranj na spominsko ploščo.

Prav bi bilo, da bi bilo tako tudi naslednja leta.