Razstava o Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo na OŠ Janeza Puharja Kranj

Tekst in fotografije: Roman Nahtigal

V dneh od 20. maja do 3. junija 2024 je Osnovna šola Janeza Puharja Kranj v sodelovanju z Društvom general Rudolf Maister Kranj gostila razstavo Zveze društev generala Maistra o generalu Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo.

Z razstavo so se učenci lahko seznanili z nastajanjem samostojne države Slovenije in z velikim prispevkom generala Rudolfa Maistra, da se je to sploh lahko udejanilo.

Učenci in učitelji so si na desetih panojih lahko ogledali opis življenja in dosežkov generala Rudolfa Maistra.

Njegova domoljubna in odločna dejanja so zagotovila, da sta Maribor in slovensko Podravje ostala znotraj naših meja.


Učenci so si razstavo ogledali z vodstvom učiteljev zgodovine ali učiteljev razrednega pouka po skupinah


Z zanimanjem so si učenci ogledali predstavljeno slikovno gradivo in prebirali posamezne tekste na panojih