Razstava in predavanje o bojih za severno mejo v Cerkljah na Gorenjskem

Tekst in fotografije: Roman Nahtigal

Od 8. do 18. maja je Društvo generala Rudolfa Maistra (v nadaljevanju: DGRM) Kranj v razstavnem prostoru Turistično informacijskega centra Cerklje postavilo razstavo o Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo. Gostitelj razstave je bil Kulturni klub Liberius Cerklje, ki jo je poimenoval »Velika zgodba Rudolfa Maistra«. Postavitev te razstave sta podprla tudi študijska skupina Ljudske univerze Kranj in Občina Cerklje na Gorenjskem.

Ob otvoritvi razstave 8. maja so organizator in njegova podpornika pripravili slovesnost z bogatim kulturnim programom. Danijela Močnik, predsednica Kulturnega kluba Liberius Cerklje, je oblikovala domišljen program otvoritvene slovesnosti, ki ga je tudi sama povezovala.

Najprej je vse navzoče pozdravil predsednik DGRM Kranj Roman Nahtigal, potem pa je slavnostni govorec Jože Berlec, predsednik DGM Kamnik, v daljšem govoru predstavil »Veliko zgodbo Rudolfa Maistra«.

V kulturnem delu programa je Šenturški oktet med devetimi recitacijami Maistrovih pesmi zapel pet pesmi - Slovenec sem, Triglav, moj dom, Rož podjuna zila, Nmav čez izaro in Oj, Doberdob, slovenskih fantov grob. Maistrove pesmi V spominsko knjigo, Pod kostanji, Moje sonce, moje gosli, Naprej, Septemberski laudate, Prošnja, Nazaj pa jih ni, Še zadnji zvon in Završki fantje so predstavili recitatorji Dramske skupine Pod Stražo iz Kulturnega društva Davorina Jenka.

Pred otvoritvijo razstave je vse navzoče pozdravil župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj, ki je s slavnostnim govorcem Jožetom Berlecem in predsednikom DGRM Kranj Romanom Nahtigalom otvoril razstavo in prisotne povabil k ogledu.

Večina povabljenih na slavnostno otvoritev razstave se je po njenem ogledu zbrala še na klepetu in krajšem druženju v lokalu Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, kjer je včasih stala domačija Davorina Jenka.

Ob razstavi je 15. maja članom Društva upokojencev Cerklje in članom Območnega odbora ZB Cerklje v sejni dvorani na sedežu občine o bojih za severno mejo v Karavankah in gorenjskih junakih teh bojev predaval Janez Kavar, ki jim je predstavil tudi delovanje in skrb DGRM Kranj za negovanje spomina na te dogodke.


DGRM Kranj in Kulturni klub Liberius Cerklje sta v razstavnem prostoru Turistično informacijskega centra Cerklje postavila in pripravila otvoritev razstave ZDGM, ki jo je organizator poimenoval »Velika zgodba Rudolfa Maistra«


Scenarij otvoritve in kulturni program je oblikovala Danijela Močnik, predsednica Kulturnega kluba Liberius Cerklje, »Veliko zgodbo Rudolfa Maistra« pa je predstavil sklavnostni govorec Jože Berlec, predsednik DGM Kamnik


Šenturški oktet je na začetku in na koncu ter med recitacijami zapel pet pesmi


Devet Maistrovih pesmi so v treh skupinah predstavili recitatorji Dramske skupine Pod Stražo


Na koncu programa slavnostne otvoritve razstave je nastopajoče, povabljene in druge udeležence pozdravil tudi župan Franc Čebulj


Udeleženci otvoritve razstave so si z zanimanjem ogledali razstavo in izmenjali svoja mnenja o teh dogodkih in časih


Članom Društva upokojencev Cerklje in članom Območnega odbora ZB Cerklje je Janez Kavar predaval o bojih za severno mejo v Karavankah in gorenjskih junakih teh bojev