Razstava o Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo ter predavanje na OŠ Orehek v Kranju

Od 3. do 12. aprila 2024 je Društvo general Rudolf Maister Kranj na Osnovni šoli Orehek postavilo razstavo Zveze društev general Maister o življenju in delu generala Rudolfa Maistra ter o bojih za severno mejo.

Učenci, učitelji in priložnostni obiskovalci so se z ogledom razstave lahko seznanili z življenjem in delom generala Rudolfa Maistra ter z njegovo vlogo v bojih za severno mejo po razpadu Avstro-ogrske monarhije in pri nastajanju slovenske države. Učiteljica zgodovine, profesorica Irena Hočevar je z ostalimi učitelji oglede razstave po razredih organizirala tako, da so morali tudi učenci nižjih razredov z ogledom razstave poiskati odgovore na posamezna vprašanja povezana z generalom Rudolfom Maistrom in z boji za severno mejo.

Trem razredom devetošolcev je 5. aprila eno šolsko uro o bojih za severno mejo s poudarkom na boje v Karavankah predaval tudi upokojeni brigadir Slovenske vojske Janez Kavar, član DGRM Kranj, veteran vojne za Slovenijo in zelo dober poznavalec slovenske vojaške zgodovine. Učencem je s prosojnicami nazorno predstavil obdobje, ko je nastala Država SHS in kasneje Kraljevina Jugoslavija, ko je bilo potrebno po končani prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-ogrske monarhije določiti meje med novonastalimi državami, apetite Italije in Avstrije po slovenskem ozemlju ter boje za severno mejo, pariško mirovno konferenco in koroški plebiscit.


Vsebino predavanja je devetošolcem predstavila učiteljica zgodovine Irena Hočevar, ki je tudi predstavila …


… predavatelja upokojenega brigadirja Slovenske vojske Janeza Kavarja, člana DGRM Kranj, veterana vojne za Slovenijo in zelo dobega poznavalca slovenske vojaške zgodovine.


Janez Kavar je trem razredom devetošolcev v eni šolski uri predstavil boje za severno mejo v letih 1918-1919 s poudarkom na boje v Karavankah.


Devetošolci so predavanje in vsebine na prosojnicah spremljali zelo pozorno in se predavatelju za predstavljene vsebine na koncu zahvalili z velikim aplavzom.