Slovesnost na Uncu ter podelitve priznanj ZDGM in 19. Skupščina ZDGM v Kulturnem domu Cerknica

23. marca 2024 je bila v prostorih Kulturnega doma Cerknica sklicana 19. Skupščina Zveze društev general Maister Udeleženci skupščine so se ob deseti uri najprej srečali na Uncu pred spomenikom generala Maistra pred gasilskim domom. Notranjsko domovinsko društvo generala Maistra (NDDGM) Unec je tu pripravilo krajšo slovesnost s kulturnim programom pevskega zbora Dragonarji generala Maistra.

Vse prisotne je nagovoril tudi predsednik NDDGM Unec David Kavčič. Po zaključku kulturnega programa je vse prisotne povabil na prigrizke v gasilski dom, ki so jih pripravile kmečke gospodinje z Unca in okolice. Potrudile so se in izvrstni so bili.

Ob dvanajsti uri so se delegati skupščine, povabljeni gostje in prejemniki priznanj ZDGM zbrali v Kulturnem domu Cerknica. Pozdravili so jih predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec, župan občine Cerknica Marko Rupar in predsednik NDDGM Unec David Kavčič.

Predsednica ZDGM je najprej prisotne seznanila s prejemniki priznanj ZDGM v letošnjem, Maistrovem letu, potem pa sta jih z generalnim sekretarjem  prejemnikom podelila. Med prejemniki Zlatega znaka ZDGM je bil letos tudi mag. Franc Rozman, ustanovni član in leta član UO DGRM Kranj ter dolgoletni ravnatelj Gimnazije Kranj. Tudi po njegovi zaslugi Gimnazija Kranj vsako leto v sodelovanju z MO Kranj in društvom pripravi program ob državnem prazniku dan Rudolfa Maistra na Maistrovem trgu v Kranju. Gimnazija Kranj je prejela Zlato plaketo ZDGM za dolgoletno negovanje spomina na generala Maistra in vsakoletno sodelovanje na proslavi ob dnevu Rudolga Maistra. Plaketo je prevzel pomočnik ravnatelja in član DGRM Kranj prof. Gašper Markič.

Po podelitvi priznanj je skupščina nadaljevala redno delo po predlaganem dnevnem redu. Za nemoteno delo je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Štefan Čelan, predsednik ter David Kavčič in Rudolf Pfajfar, člana. Za vse točke dnevnega reda so udeleženci prejeli pisna gradiva. Gradiva so skupščini na kratko po posameznih točkah še predstavili predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec, generalni sekretar Rudolf Pfajfar, predsednik nadzornega odbora in predsednica častnega razsodišča. Skupščina je vse odločitve o sprejemu posameznih gradiv in predlaganih sklepov sprejela soglasno.

Po končani skupščini so se delegati skupščine, prejemniki priznanj in gostje zbrali na kosilu in kratkem druženju v bližnji Gostilni Glaž’K.